Podcast – The Tam Phan Show

Tìm kiếm số podcast theo khách mời, gõ tên và nhấn Enter.

About The Tam Phan Show

The Tam Phan Show là podcast series dành cho các bạn sinh viên. Trong podcast show này, Tâm sẽ trò chuyện với các anh chị giàu kinh nghiệm đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau (giáo dục, đầu tư, kinh doanh, sản xuất, thể thao, sức khoẻ,…), và đào sâu để tìm ra các công cụ, phương thức, thói quen, chiến lược, tips,… có thể mang lại nhiều giá trị cho các bạn sinh viên.

Subscribe to the Podcast

All Episodes (From Newest to Oldest)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More